• Kjøpsbetingelser

Generelt
Disse kjøpsbetingelser gjelder for deg som kunde hos Verkstedutstyr as

1. Parter
Selger er i dette tilfellet Verkstedutstyr as.
Kjøper er den person som bestiller eller står oppgitt som mottaker av varene.
2. Bestilling og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt system. Enten du bestiller via, nettet, pr. telefon, fax eller personlig fremmøte.
Etter bestilling vil vi kunne kreditsjekke deg som kunde, før utlevering av vare.(Hvis ikke forskuddsbetaling er avtalt.)
Når kredit sjekk er godkjent. Vil varen bli pakket og sendt ut fra oss.
Ønskes fraktpris avtalt før sending? Gi beskjed om dette ved bestilling.
3. Opplysninger gitt om produktene/varene
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i spesifikasjoner, tekst, pris og annen informasjon på våre nettsider, katalog og andre skriv kan forekomme.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av din bestilling, dersom produktet er utsolgt.
Ved utsolgtsituasjoner vil du få beskjed om dette. Og kan da evt. velge ny vare eller kansellere bestillingen.
4. Priser
Alle priser vises med og uten mva (Kun eks.mva på nettet hvis du har haket av for dette.)
Fraktprisen vil komme i tilegg på alle bestillinger.  (Hvis annet ikke er avtalt.)
5. Betaling
Ved forskuddsbetaling blir hele beløpet betalt før levering.
Ved giro blir det normalt gitt 14 dagers betalingsfrist. Hvis annet ikke er oppgitt.
Nyregistrerte firmaer som ikke har handlet av oss tidligere. (Må normalt forskuddsbetale varene.)
Andre alternativ etter avtale.
Ved forsinket betaling.
Sendes faktura automatisk til CrediCare som tar seg av purring og evt. inkasso.
Spesialbestilte varer betales normalt fult ut ved bestilling.
Hvis varer som er bestilt ikke blir hentet ut på posten. Vil vi belaste kunde for frakt, returfrakt og øvrige kostnader rundt varehåndteringen.
Produkter som aktiveres på kunde ved bestilling som årsabonnement. (Autoboss, Texa diagnose, etc.)
Er kunde pliktig til å betale for det året ved heving av kjøpet etter bestilling
6. Levering og forsinkelse
Normalt så blir produktene sendt ut med posten, bring eller tollpost.
Ønskes andre alternativ? Må dette avtales ved bestilling.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene heve avtalen. (Så fremt produktet ikke er spesialbestilt.)
7. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingen, om produktene er blitt skadet under transporten eller om produktene ellers har feil eller mangler.
Ved eventuelle mangler, ta straks kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å rette opp feilen.
Hvis produktet er skadet under transport må du ta vare på emballasjen og produktene og gi oss beskjed innen kort tid.
8. Dine rettigheter ved feil og mangler
Dersom produktene har mangler kan du etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Mangelen må være vesentlig før heving kan foretas.
Mangelen må foreligge når du får produktene i din besittelse.
9. Reklamasjon
Reklamasjonsrett i henhold til norsk kjøpslov.
Verkstedutstyr eller produsent har ikke ansvar for varer som er blitt montert av ikke godkjente personer, eller skader forårsaket av kunde.
10. Garanti
Garanti i henhold til norsk kjøpslov.
Hvis ikke annet er spesifisert er det 12mnd garanti på produktene vi leverer.
Selgers erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Verkstedutstyr as har ikke ansvar for skade eller tap som er følge av varens videre anvendelse, feil monterting eller andre skader forårsaket av kjøper. Selgeren svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap. Garantier dekker material og produksjonsfeil, ikke som kan oppstå pga normal slitasje, feilbruk, overbelastning og lignende.
11. Retur av varer
Ønsker du å returnere en vare.
Ta kontakt før du returnerer en vare.
Skal den returneres må emballasje og vare være hel og ubrukt. (Ingen forsegling må være brutt.)
Ved retur av vare må kjøper stå for frakt kostnader begge veier.
12. Personopplysninger
Verkstedutstyr AS behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer/organisasjonsnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.
Personopplysninger blir kun utlevert hvis du har aktivt samtykket i det, når det er nødvendig for å få gjennomført en avtale med deg eller i lovbestemte tilfeller.
13. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.