• GARANTI OG REKLAMASJON

Garanti:
Garanti i henhold til norsk kjøpslov.
Selgerens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Verkstedutstyr as har ikke ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse, feil montering eller andre skader forårsaket av kjøper. Selgeren svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap. Garantier dekker material og produksjonsfeil, ikke feil som kan oppstå pga normal slitasje, feilbruk, overbelastning ol.

Reklamasjon:
Reklamasjonsrett i henhold til norsk kjøpslov.
Verkstedutstyr eller produsent har ikke noe ansvar for varer som er blitt montert av ikke godkjente personer, eller skader forårsaket av kunde.

Retur av varer:
Ved retur av varer, er kjøper forpliktet til å betale retur kostnadene samt evt.mangler på varer som kunde har ansvar for.
Det forventes også at varen returneres i samme stand som den ble levert.
Varene må pakkes forsvarlig, og mangelfull eller for dårlig innpakning kan føre til tap av garanti/returett.
Ved retur av varer som er brukt: Faktureres kunden etter varens verditap.(Min 20%)
SPESIALBESTILTE VARER TAS IKKE I RETUR

Transport:
Ved evt. transportskade på en vare?
Er kunde forpliktet til å melde fra innen kort tid for evt.å få dekket dette.

Monteringsanvisning:
Alle produktene blir levert med monteringsanvisning på engelsk eller norsk.